Svensk flagga och luftballonger under en blå himmel

Testa din "svenskhet" här!


Så... Vad är en svensk?

Testet är inte baserat på forskning eller studier kring ämnet. Det är ett experimentellt verktyg för att se vilka kunskaper man har i svenska traditioner, värderingar och oskrivna regler. Procentsatsen ger endast en fingervisning om kunskapsnivån och ska inte betraktas som någonting annat.

Alla uppgifter hanteras varsamt och ingen data sparas om testpersonen. Testet är totalt anonymt. Det är cirka 80 frågor som tar ungefär 5–10 minuter. Du har några val per fråga och det valet som passar dig kryssar du i och går vidare. När testet är färdigt får du ett testresultat och ett procenttal som du kan dela som representerar din kunskapsnivå.Gör Testet ►