Test i svenska traditioner och oskrivna regler!!

1.
Hur mycket samförstånd och samhörighet känner du att du har i Sverige med andra i din omgivning som är födda i Sverige med två svenskfödda föräldrar?
Inget alls  Mycket god