Olika slöjor

Slöja i Islam och slöjans historia

Slöjans historia

Slöjan är praktiskt plagg för kvinnor som går långt tillbaka i tiden till babyloniers rike, 1200 år f.Kr. På den tiden bars slöjan av fria kvinnor, dvs icke slavar och prostituerade. I antikens Grekland hade bara gifta kvinnor på sig slöja. Slöjans praktiska egenskaper var ett skydd för håret, klassmarkering samt för att slippa bli sexuellt antastad av männen. Slöjan var också viktig symbol för en religiös tro. Jungfru Maria (Jesus mamma) har alltid avbildats med en sjal över huvud och axlar. Arvet finns fortfarande kvar i kyrkan där kvinnor uppmanas att bära slöja när de träder in i Kyrkan. De var först på 1200 talet e.kr som bruket att bära slöja spred sig från de högre klasserna till bönderna och blev ett vardagligt plagg på landsbygden även bland ofrälse.

Slöjan i den medeltida Islam och slöjans roll inom politisk islam och hur / varför den används under Islams expansion.

För att skilja mawali (troende muslimer) från icke troende (dhimmis som betalade jizya) i regioner där erövringar av muslimer skedde, i alla fall de första 150 åren av islams expansion. Kvinnor som ”valde” att bli muslimer och bära slöja hade högre status och betalade mindre skatt än dhimmis. Ändamålet med slöja var också att skydda dessa nya kvinnliga konvertiter mot förtryck, våldtäkter och mord. Samtidigt blev effekten av nya konvertiter genom bärande av slöja ett islamistiskt förtryck av icke trogna kvinnor samt kristna män (som inte får gifta sig med en muslimsk kvinna). På så sätt förhindrade man också spridningen av kristendomen. "Aveln" mellan kristna avstannade pga. bristen på kvinnor helt enkelt i de muslimskt ockuperade regionerna.

Frågar man de muslimska kvinnorna varför de bär på hijab får man oftast till svar att det är frivilligt och kvinnorna känner sig bekväma med det. Dessa kvinnorna visar öppet att de reserverar sig endast till en muslimsk man. De muslimska kvinnorna reflekterar dock inte på den historiska betydelsen av bäranden av slöjan. (Inte så konstigt då de flesta inte är upplysta i islams medeltida historia). Mot den bakgrunden är det inte helt obekant att tänka sig hur en upplyst icke muslim i Islams historia känner sig när hon ser en kvinna bära en hijab. Slöjan riskerar att påminna om islamistisk tribalism och förtryck på kvinnor som är icke muslimer. Hur skulle du känna dig inombords om du såg en man fullt uniformerad i nazikläder gå mitt i Nordstan? Skillnaden är att du VET vad nazismen ställde till med, därför reagerar du negativt.

Bristen/glömskan på kunskaperna i historisk Islam bidrar till att vi har en högre acceptans till en slöjbärande person idag bland befolkningen. Människor glömmer och går vidare med sina liv. Islam glömmer inte. Islamismens symboler och traditioner finns fortfarande kvar och efterlevs. Isis flagga, månskäran med stjärna i mitten, klädkoden för kvinnorna, halal, halal restauranger, manliga och kvinnliga omskärelser, 9/11 symboliken, halshuggning, minareter. Den judiska stjärnan som sattes på otrogna under ottomanska kalifatet använde nazister på judar.

Politisk Islam som vapen har används väldigt flitigt under en lång tid och fortsätter. Jag är övertygad om att det är de muslimska kvinnorna det hänger på om Islam ska kunna reformeras. Hur det ska gå till har jag ingen aning om eftersom koranen inte få ändras. Till dess kommer slöjdebatten att vara en het potatis lång tid framöver.

Läs mer om Islams medeltid här: [1].

Kommendering av Muhammed att bära slöja (khimār)

"säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer". [2]

I vilka situationer ska man bära slöja?

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till [alla] troende kvinnor - att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. [3]

Hur gammal ska man vara för att bära slöja?

Minsta ålder för en kvinna att täcka över sig är 6 år, då får hon också gifta sig. Eftersom Muhammed gifte sig med Aisha när hon var 6 år ? [4] gammal och han var 51 år gammal. Muhammed ÄR Islam och är alltid ett föredöme! Vissa ”lärda” menar att slöja ska bäras så fort kvinnan når puberteten. De finns så många ”lärda” som yttrar sig. Var kritisk. Läs koranen, sunnan och fundera på betydelsen av passagerna.

Slöjor hängivna nunnor och förtryckt muslim

Slöja i kristendomen

Inom kristendomen används slöja oftast vid besök i en kyrka [5], I Islam används slöja i hela samhället. Inom kristendomen är slöja icke tvång i en kyrka, det är en uppmaning att visa respekt men du blir inte dödad eller straffad för det. En nunna väljer självmant att överge sitt normala liv och lever i celibat för Jesus och Gud. Hon kan lämna den kristna läran utan replisarier för henne.

Så varför är det en bild på en muslimsk kvinna som är förtryckt?

Varken vi vill eller inte så kan vi inte bortse vad koranen säger om kvinnorna. Nedan passager i koranen på flera arabiska översättningar för rättvisans skull. Visst är koranen skriven i medeltida förhållanden och har inte reformerats eftersom den inte får det. Men den gäller i modern tid, därför bör man upplysa de oupplysta.

Menstruerade kvinnor är orena.
https://quran.com/2/222

Kvinnor är männens ”sädesfält”, och en man kan ha sex med kvinnan när han vill.
https://quran.com/2/223

Kvinnor är underlägsnare mannen och kvinnor ska lyda mannen
https://quran.com/4/34

En kvinna är värd en halv man.
https://quran.com/4/11

En man kan ha upp till fyra fruar.
https://quran.com/4/3

En muslim kan bara gifta sig med en annan muslim.
https://quran.com/2/221


Källor:

  1. https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/medieval-times/social-institutions-in-the-islamic-world/a/medieval-muslim-societies
  2. https://quran.com/24/31
  3. https://quran.com/33/59
  4. Det finns berättelse på att Aisha var äldre än så men man vet inte. Det är motsägelser överallt. (https://sunnah.com/) Sahih al-Bukhari 5133, 3896, 6130, 1211 k, 6971, Sahih Muslim 1422 a, Sahih al-Bukhari 4750, 2661.... säger 6-7 år. Medan andra hadither säger 13-15 år. Vissa påstår t.o.m att Aisha var 50 år. Vi nöjer oss att säga att slöja ska på vid pubertetens början.
  5. https://www.christianitytoday.com/ct/2013/october-web-only/uncovering-head-covering-debate.html