Abrahamitiska religioner(judismen,kristendomen,islam)

Abrahamitiska religioner

Behövs religioner? Var kom religioner ifrån och varför finns de?

Ett hett ämne som påverkar många. Själv är jag inte speciellt troende i någon av de etablerade religionerna som Islam, kristendomen eller judaismen, som också kallas för de Abrahamitiska religioner. Jag tror mer på Anunnaki. Det är inte så att jag tror på allt inom Anunnaki kulten men jag ser ett samband. Jag tror nämligen på att de mesta inom religioner är inspirerat från den sumeriska / babyloniska statsskicken från 3000–8,000 f.Kr där Anunnaki har sin början. Dessutom har nutidens avgudadyrkan allt för många gemensamma nämnare för att jag ska tro på någon av de etablerade religionerna. Den religion som jag tror minst på är Islam eftersom den är nyaste och Islam haft all tid/behov i världen att göra en copycat/Synkretism av andra religioner och skrifter. Visst, alla Abrahamitiska religioner är ju synkretister men Islam är mest synkretiskt av de alla.

samma gud i flera religioner?

Avgudadyrkan med allt för många gemensamma nämnare?

Jesus vs den egyptiska guden Horus

Är det bara jag som ser ett samband?

Behövs religioner?

-ja, det verkar så. Statistisk har länder som har hög andel av befolkning som har en tro mycket mindre intag av antidepressiva läkemedel (länder med övervägande ateister och otrogna). Det visar att människor mår bra av att tro på någonting. Det är vanligt att människor vill/är vara organiserade i olika trosläror, eftersom vi är främst sociala varelser och i andra hand intelligenta.

En tro hjälper människor att övervinna, läka sår, trauman, tex om någon avlider i ens familj. En tro hjälper "att gå vidare". Vilken tro det är, är ganska oväsentligt. Du kan teoretiskt tro på precis vad som helst, som får dig att må bra, eller gagnar ditt syfte. Din tro stärks alltid av om fler tror på samma sak. Grupptrycket ska man aldrig underskatta.

Nationer uppstod ur religioner

Det är ingen slump att äldre statsskicken som uppstod var organiserade kring religioner. I den sumeriska världen hade tex alla städer olika gudar att tro på. De som bodde i städerna kände samhörighet och samförstånd med varandra i samma stad. Senare kunde fler städer med samma statsskick och religion bilda en nation. Konsekvenser blir att andra nationer inte kände samma tillhörighet och konflikter mellan nationer uppstod. Ofta genom vapenmakt försökte man härska över den andra nationen för att tvinga på ens egna lagar, religion och samhällsskick. Fler städer och nationer under samma samhällsskick innebär också klirr i kassan. Fler människor kunde beskattas och rikedomarna som uppstod kunde disponeras av de religiösa och ledare för samhällsskicket. Vi skulle helt enkelt inte ha några länder att prata om, om inte religion fanns. Därför är det viktigt att upplysa de oupplysta att religioner är en del av vår historia, varken vi vill se det så eller inte. Religioner har bidragit men samtidigt fördärvat för oss. Under medeltiden har religionen fört mänskligheten bakåt tills upplysningstiden tog fart. Otaligt många vetenskapliga, filosofiska, astrologiska skrifter brändes ner. Kunskapsinstitutioner gjordes om till religiösa centra.

Anunnaki's stamträd

Anunnaki's stamträd

Var kom de första ”religioner” ifrån?

Om vi ska överhuvudtaget kunna svara på den fråga är det rimligt att titta på var någonstans på jorden utvecklades första civilisationen. Uruk var en av de första stora städerna i världens historia. Den nådde sin topp omkring 2900 f.Kr. och hade en beräknad befolkning på nästan 80 000 människor. Uruk är beläget i södra Mesopotamien längs floden Eufrat. Det var centrum för den sumeriska civilisationen. Det kunde växa så stort på grund av avancerat jordbruk, djurhållning, bevattningsteknik, skriftspråk, kilskrift, räknesätten. Mängden mat gjorde staden rik (Fler skatteslavar? fler soldater? fler handelsmän?). Den mest kända kungen i Uruk var Gilgamesh.

Enligt den forn -sumeriska kungalinjen var kungen och härskaren Enmerkar som grundade staden Uruk år 2800 f. Kr. Enmerkars far Mesh-ki-ang-gasher var sonen till solguden UTU. Som de flesta känner till (skojar bara) är UTU:s släktlinje från Ki(Jordens gud), AN(himmelsguden), Nammu(vattenguden), vilket skrivs Anunnaki men är sammansättning av AN-Nammu-Ki.

Vad var sumerernas tro?

Jag skjuter från höfter och säger Naturreligion. De flesta gudar (flergudadyrkan eller Polyteism) från forntiden var naturreligioner. Det var gudar som hade tilldelade roller i naturen. Vatten, eld, vind, sol, måne etc. Det var skriftlös religion, därför är det omöjligt att återberätta den. Eftersom den typen av gudar dyrkan inte skrevs ner var man tvungen att avbilda den istället. Avbildningar är dock mer utsatta för tolkningar och kan inte ge oss insikt i dåtiden på samma sätt med hyfsad precision som ett språk kan göra.