kriminalvården i Sverige

Är svenska fängelser ett smörgåsbord åt kriminella?

Ett all-inklusive hotell för personer som brutit ett samhällskontrakt?

Jag kan tycka att klienterna (intagna kallas för det) har de bättre ställt än vissa hemlösa pensionärer i Sverige. Det är nästan så att jag undrar om svenska fattigpensionärer som begår brott kunde inackorderas för att kunna garantera en stillsam och god tillvaro på äldre dagar. Samhället har blivit helt debilt sjukt men sin äckliga vurm för brottslingar. Hur har det blivit så här? Ur led är tiden [2].

Historien om Adelsdamen Mätta Charlotta Fock

Adelsdamen Mätta (Metta) Charlotta Fock [1], anklagades i början av 1800 för att ha förgiftat sin make, Henrik Johan Fock, och två av parets barn med arsenik. Mätta var en bekännelsefånge. Det var personer som man saknade bevis mot och som just därför blivit satta i fängelse, i väntan på att de skulle erkänna ett brott som de påstods ha begått. Mätta erkände aldrig brottet och blev senare stympad, halshuggen och för säkerhetsskull bränd på bål år 1810.

Rättssystemet idag

Sedan dess har rättssystemet utvecklas och nu har de intagna Tv på rummet med filmkanaler. Bibehållen rösträtt, Fri tandvård och sjukvård, En kiosk att handla cigaretter och godis. Griskött serverar man inte längre (Pga *host *host) utan den är ersatt av kyckling, nöt och lamm. När du sitter inne i ett fängelse får du pengar för det arbete eller den sysselsättning du gör där. Du får 13 kronor i timmen. Du kan få ett litet bidrag från Kriminalvården när du till exempel ska på permission eller blir frigiven. I lagen står att du får ta emot besök så mycket som det är möjligt att ordna.

På de flesta anstalterna finns biljard, pingis och pilkastning i de lokaler där de intagna är tillsammans. Många anstalter har planer för bollspel eller pingis inomhus eller plan av asfalt, gräs eller grus för fotboll utomhus. Många anstalter har bibliotek där du kan låna böcker från kommunbibliotek eller stadsbibliotek. På fängelset kan du studera kurser i vuxenutbildningen precis som på Komvux. Du kan studera kurser på grundskolenivå och på gymnasienivå. Du kan också studera på sfi, svenska för invandrare. Om du vill läsa en onlinekurs på högskolan så går det också bra. Du har också en möjlighet att träffa din Imam och präst.

Om dagens fängelseinackordering är ett skämt i syfte att avskräcka från att begå brott hur ska man göra då?

Kriminalvården i Sverige ska uppfylla sitt syfte och det är ju främst att avskräcka från att begå brott. Förutom det har dagens fängelse i uppdrag att minska på återfall i att begå brott så klart. Detta uppnår man genom olika insatser i ett fängelse som också görs. Det är oerhört duktigt personal som tar hand om dömda brottslingar. Men våra fängelser börjar bli fulla.

Borde man upphandla fängelseplatser utomlands? Om inte riskerar vi att brottslingar inte kan dömas till fängelse pga. platsbrist eller endast fotboja. Sverige borde kunna köpa en bit mark i Afrika och bygga ett fängelse där, så får alla icke svenska medborgare som inte tas emot av det egna landets fängelsesystem, sitta av tiden där? Då skulle vi kunna bygga om några av de svenska anstalter till äldreboenden? Ja de är emot EU rätten så klart. Eller varför inte styra upp dömda brottslingar så de får arbeta med att restaurera kulturminnen i Sverige? Finns hur mycket som helst att göra. Kanske präktigt utomhusarbete kan avskräcka den mest inbitne brottslingen? Förr arbetade fångar med fortifikationsanläggningar. Finns ju några förfallna ruiner som man skulle kunna rusta upp med fångarbete som dessutom kan vara självförsörjande så att fångvården inte kostar skattebetalarna någonting. Jag vet bara att man inte bara kan ge pengar till Polisen och tro att de gör jobbet bättre. Fler bovar behöver fler fängelse. Då måste man stödja med pengar över hela linjen och inte bara på ena änden. Mer pengar till den svenska kriminalvården är inte dumt.


Källor:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Metta_Fock
  2. hhttps://www.kriminalvarden.se/lattlast/for-dig-som-domts-till-fangelse/