handskakning handshake samtycke

Integritets policy

Anmälarens sekretess på den här webbplatsen är mycket viktigt för oss. Sidan har krypterad anslutning till säkra redundanta lagringsservrar som finns fysiskt i Sverige i Västerås. När du sparar uppgifter på den här webbplatsen ger du också ditt samtycke till att uttryckligen ger den svenska polisen rätt att få utdrag ur registret (Ej krypterade data) för att underlätta brottsbekämpning och spårning av kriminell aktivitet i samband med Blocket bedrägerier. Du kan bli kontaktad av Polisen, ifall de har fler frågor. Hemsidan sparar inte cookies, någonstans på sidan. Vi sparar inte några fler uppgifter än som tydligt framgår av hemsidans synliga formulärsfält exkl. anmälarens IP adress. Sidan har ingen klientbaserat script inkluderad, och det finns även skydd mot tredjepartsprogram som öppnar PopUp fönster. Sidans ägare är certifierad i EU:s GDPR regelverk. Det finns inga bakomliggande ekonomiska, ideologiska eller politiska intressen, utan personuppgifter används uttryckligen för att identifiera och minska bedrägerier på Blocket.

Med den här korta innehållsrika men viktiga Policyn ger du ditt ovillkorliga samtycke till behandling av de lagrade personuppgifterna och är över 18 år samt ansvarar juridiskt för att du gjort ditt bästa för att kontrollera bedragarens identitet INNAN du sparar uppgifterna och exponerar bedragaren för söktjänsterna.

Gelki har inga möjligheter att i efterhand att korrigera felaktiga uppgifter. Dock kommer dessa uppgifter så småningom automatiskt att försvinna från söktjänsterna.

Det är enbart Polisen som har rätt att begära borttagning från registret. De är enbart de som har alla kort på handen. Jag har ingen möjlighet att kontrollera det.