Kontakta mig


Arkiv

Prioritet Finans, Prioritet Inkasso

Det är Prioritet Finans som tar över när du inte betalar fakturan för t.ex. en köpt annons. Prioritet finans arbetar med företagsfinansiering, kredithantering och fakturaservice samt har egna jurister för att försöka tvinga dig att betala. Det har kanske inte undgått dig hur Prioritet finans och Prioritet Inkasso arbetar?

Prioritet Finans har granskats av Uppdrag granskning p.g.a. påståenden att Prioritet Finans tvättar pengar åt kriminella ligor. Så det är inte så underligt att man börjar undra om detta är ett seriöst företag.

Jag vill också poängtera att Prioritet Finans har granskats av finansinspektionen men finansinspektionen, Skatteverkets revision, datainspektionen har inte kommit fram till att Prioritet Finans har brustit i sina åtaganden. Tvärtom har Prioritet skött sig klanderfritt, på pappret. Men jag skulle vilja kolla upp alla dessa dotterbolag som finansinspektionen borde granska istället. Dessutom är Prioritet Finans sedan tidigare "under lupp" av Ekobrotts myndigheter. Så här är definitivt något som inte står rätt till, det gäller bara att gräva tillräckligt djupt enligt min mening. Det är alltid ytterst komplicerat att påvisa att ett finans bolag gjort fel. Alla legitima handlingar visar att Prioritet Finans Sköter sig klanderfritt!

För att vara säker undvik Prioritet Finans överhuvudtaget. Det finns andra företag som har betydligt mindre turbulens i sin verksamhet.

Så här kan du göra för att bestrida en felaktig faktura

Bestridningen ska innehålla följande:

Till Företagets namn AB (Ort, datum)

Angående er Faktura fakturanr: XXXXXXXX (faktura nummer, belopp och datum )

Härmed tillbakavisar jag er Faktura och bestrider den i sin helhet därför att:

Skriv detaljerat varför du tycker att fakturan är felaktig.

Skriv ditt namn och adress, telefonnummer och e-postadress och posta det som rekommenderat brev till företaget som du bestrider fakturan till. Rekommenderat brev kostar 60 kronor och det är jätte viktigt att du skickar på detta sätt.

Företaget som har fått din bestridande kan inte nu skicka påminnelser eller driva ärendet vidare till inkasso. Om företaget ändå skickar ärendet till inkasso företaget så kommer inkasso företaget att frysa ärendet hos sig i avvaktan på ett beslut från en domslut eller att företaget tar tillbaka sin fordran. På detta sätt slipper du inkasso och kronofogden tills vidare.

Om inkassobrevet kommer så gör du likadant men bestrider själva inkassobrevet i sin helhet samt skickar en kopia till inkasso företaget på att du redan varit i kontakt med företaget och informerat dem att du bestrider fakturan. Förklara också i detalj även för inkasso företaget varför du bestred fakturan. Det är viktigt. Var saklig och information.

Kom ihåg!

Betala inte ett öre till företaget som du bestrider fakturan till.

Nästa steg i processen blir att mötas i en domstol tillsammans med av företaget utsedda Jurister från t.ex. Prioritet Finans. Man börjar alltid i tingsrätten. Om företaget vinner där så överklaga i hovrätten. Om företaget får rätt där så går du vidare till Högsta domstolen. Under denna process kommer din ursprungs faktura belopp öka med minst 25 %. Det är betalningen till av företaget utsedda jurister som driver målet samt upplupen ränta.

Vad kan du göra mer?

Du kan som enskilt drabbad skriva hur du blivit behandlad i olika forum och bloggar, du har rätt till det så länge du håller dig till fakta och inte utpekar eller för personligt information om t.ex. en anställd. Det är endast nyckelpersoner som du får skriva om. T.ex. VD för ett företag eller de som ingår i styrelsen. Vissa forum accepterar inte detta så fortsätt att söka efter andra forum. Du har enligt lagen rätt att skriva vad du vill enligt tryckfrihetsförordningen som privatperson. Men var saklig och håll dig till sanningen.

Rykteshantering

Tänk på att det företag som du skriver om i olika forum på internet är inte intresserade av att synas på Google i negativ ton. När ett företag upptäcker att viss faktabaserad information på första sidan på Google är negativ för företaget så är det inte bra reklam och detta kan i det långa loppet naturligtvis skada företagets omsättning då eventuella köparen som hittar detta företag ifrågasätter företagets egentliga agenda. Det blir en förtroendekris mellan köparen och säljaren redan innan säljaren har en chans att visa att han är bra. När den typen av förhållande uppstår backar köparen och säljaren går miste om eventuell affär.

Hur gör företag för att städa negativa rykten?

Företag som har negativa omdömen på internet på det två första 20 i topp listan på Google brukar anlitat företag som jobbar med internet rykteshantering och som har till uppgift att neutralisera negativa omdömen på internet om företaget för att värna om företagets varumärke. Har företaget pengar att anlita SEO bolag för rykteshantering eller kunskaper inhouse är detta fullt möjligt.

Gelki.com skriver mycket om olika företag som andra människor blivit på ett eller annat sätt blivit drabbade av. Information brukar för eller senare dyka upp på Googles 10 i Top listan.

Naturligtvis ser företaget detta och agerar därefter, men det gör även Gelki>

eXTReMe Tracker